Tiến độ xây dựng Golden River 6/2017

1. The Victoria: Các căn Villas giai đoạn 1,2 đã hoàn…

Tiến độ xây dựng Central Park Tháng 6/2017

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 14/6/2017):…